Khóa cửa thông minh LH3000 ZKTeco

Khóa cửa thông minh LH3000 ZKTeco được cung cấp bởi công ty Công nghệ Camera Gia Minh. ZKTeco LH3000 là khóa của thẻ từ RFID với công nghệ thẻ Mifare-1 13.56 MHZ Mifare-1 tiên tiến, có khả năng đọc và viết lên thẻ của nhân viên. Bao gồm cả phần mềm quản lý khóa với chương trình cài đặt đơn giản nhất.