ECO K SERIES ACUSENSE NVR

Đầu ghi hình NVR DS-7616NXI-K2