Âm thanh thông báo ITC

Loa trần ITC T-104 (1.5W-3W-6W)