Âm thanh thông báo TOA

Loa Array mỏng 60W HA-1010