Âm thanh thông báo TOA

Loa cột 20w Toa TZ206BWP-AS