Âm thanh thông báo TOA

Loa cột 40W Toa TZ-P406WIP1