Âm thanh thông báo TOA

Loa hộp 10W IP Toa BS-P678IP1