Âm thanh thông báo TOA

Loa hộp 15W F-1000BTWP Hải Phòng