Âm thanh thông báo TOA

Loa hộp 30W Toa BS-P1030BIP1