Âm thanh thông báo TOA

Loa hộp 30w Toa BS-P1030WIP1