Camera DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 Năng Lượng Mặt Trời

500.000 

Camera DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, Camera IP Năng lượng mặt trời – HIKVISION HẢI PHÒNG

Camera DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 Năng Lượng Mặt Trời

500.000 

Camera DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, Camera IP Năng lượng mặt trời – HIKVISION HẢI PHÒNG