Camera IP DS-2CD2046G2-IU/SL

150.000 

CAMERA IP – SERIES 2XX6 – TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Camera IP DS-2CD2046G2-IU/SL, Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 4MP+ – HIKVISION HẢI PHÒNG

Camera IP DS-2CD2046G2-IU/SL

150.000 

CAMERA IP – SERIES 2XX6 – TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Camera IP DS-2CD2046G2-IU/SL, Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 4MP+ – HIKVISION HẢI PHÒNG