Camera IP chống cháy nổ DS-2XE6146F-HS

Camera IP chống cháy nổ DS-2XE6146F-HS(2.8mm)(C); DS-2XE6146F-HS(4mm)(C); DS-2XE6146F-HS(6mm)(C)