Camera IP DS-2CD2T46G2-2I

Camera IP DS-2CD2T46G2-2I, Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 4MP – HIKVISION HẢI PHÒNG