Camera IP DS-2CD2T46G2-ISU/SL

Camera IP DS-2CD2T46G2-ISU/SL, Camera IP AcuSense thế hệ 2 thân trụ 4MP – HIKVISION HẢI PHÒNG