Cáp quang Outdoor 24FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427453-4)

(1 đánh giá của khách hàng)

Cáp quang Outdoor 24FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427453-4) Hải Phòng