Chân đế gắn trần cho camera Dome UNV TR-UF45-F-IN

Danh mục: