Chân đế treo cột cho camera PTZ Dome UNV TR-UP08-A-IN