Dây nhảy quang đa mốt 3 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-3)

Danh mục: