Dây nhảy quang đa mốt 5 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-5)

Danh mục: