Hộp đấu nối quang Single mode 24 sợi COMMSCOPE (760241650)

Danh mục: