Lưu trữ thẻ: thiết bị gây nhiễu Wi-Fi

Cảnh giác thủ thuật đơn giản giúp kẻ trộm vô hiệu hóa camera an ninh

vô hiệu hóa camera an ninh

Cảnh báo vô hiệu hóa camera an ninh với thủ thuật rất đơn giản Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đang cảnh báo cộng đồng về một điểm yếu tiềm ẩn trong hệ thống camera an ninh gia đình, mà những kẻ trộm hiểu biết về công nghệ đang bắt đầu tận dụng. Hầu hết […]