Chân đế gắn trần cho camera Dome UNV TR-CE45-IN

Danh mục: