Chân đế gắn tường cho camera PTZ Dome UNV TR-WE45-A-IN