Loa dải đồng trục Toa HS-120W Hải Phòng

Loa dải đồng trục Toa HS-120W tại Hải Phòng.