Lưu trữ thẻ: Camera Gia Minh tuyển dụng người đi làm luôn

Nhân viên kĩ thuật: 2 người ( nam ) – Tháng 6 – 2023

Camera Gia Minh tuyển dụng người đi làm luôn

Camera Gia Minh tuyển dụng người đi làm luôn tháng 6 năm 2023 Do nhu cầu mở rộng Công ty TNHH Công Nghệ Camera Gia Minh tuyển dụng người đi làm luôn và ngay ( Chấp nhận cả học việc): ***** Nhân viên kĩ thuật: 2 người ( nam ) – lương cơ bản: 7-10tr […]