Cách cài đặt mật khẩu cho máy tính Windows 7, 8, 10, 11 đơn giản nhất

Cách cài đặt mật khẩu cho máy tính Windows

Việc cài đặt mật khẩu không chỉ đảm bảo tính bảo mật cho laptop mà còn tránh được kẻ gian truy cập và đánh cắp dữ liệu. Hãy cùng GiaMinhTech tìm hiểu cách cài đặt mật khẩu cho máy tính Windows 7, 8, 10 và 11 đơn giản nhất ở bài viết này nhé!

Bài hướng dẫn được thực hiện trên Laptop Dell, những dòng máy khác bạn cũng có thể tìm hiểu và thực hiện theo cách tương tự.

1. Đối với máy tính Windows 7

Cách cài đặt mật khẩu

 • Bước 1: Ở góc trái bên dưới màn hình có menu Start, bạn nhấn vào và chọn Control Panel.
Bạn chọn vào Start bên dưới góc trái màn hình và nhấn vào Control Panel

Bạn chọn vào Start bên dưới góc trái màn hình và nhấn vào Control Panel

 • Bước 2: Bạn chọn User Accounts and Family Safety trên trình điều khiển hệ thống của Control Panel.
Bạn chọn vào mục User Accounts and Family Safety

Bạn chọn vào mục User Accounts and Family Safety

 • Bước 3: Ở mục Make changes to your user account, bạn nhấn vào Create a password for your account để có thể tạo mật khẩu mới cho máy tính windows 7.
Sau đó bạn chọn vào Create a password for your account

Sau đó bạn chọn vào Create a password for your account

 • Bước 4: Bạn tiến hành nhập các thông tin được yêu cầu ở 3 dòng sau.

– New password: Nhập mật khẩu mới mà bạn muốn đặt.

– Confirm new password: Bạn nhập lại mật khẩu mới.

– Type a password hint: Đây là dòng gợi ý mật khẩu. Bạn có thể đặt trong trường hợp bạn lỡ quên mật khẩu đã đặt hoặc bỏ trống.

Bạn nhập mật khẩu muốn cài đặt vào

Bạn nhập mật khẩu muốn cài đặt vào

Cách đổi mật khẩu

Bạn đổi mật khẩu máy tính Windows 7 như sau:

 • Bước 1: Bạn vào menu Start và chọn Control Panel.
Bạn tìm Menu Start và chọn Control Panel

Bạn tìm Menu Start và chọn Control Panel

 • Bước 2: Bạn chọn User Accounts and Family Safety.
Bạn tiếp tục chọn User Accounts and Family Safety

Bạn tiếp tục chọn User Accounts and Family Safety

 • Bước 3: Bạn chọn Change your Windows password.
Bạn bấm vào Change your Windows password

Bạn bấm vào Change your Windows password

 • Bước 4: Sau đó bạn chọn Change your password.
Bạn chọn vào Change your password để thay đổi mật khẩu

Bạn chọn vào Change your password để thay đổi mật khẩu

 • Bước 5: Bạn điền mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới muốn đổi vào các trường thông tin.

– Current password: Bạn nhập mật khẩu hiện tại vào, nếu không có hãy bỏ trống.

– New password: Bạn điền mật khẩu mới muốn thay đổi.

– Confirm new password: Bạn nhập lại mật khẩu mới một lần nữa.

Sau đó, bạn chọn Change password là có thể thay đổi mật khẩu.

Lưu ý: Đối với trường Type a password hint, đây là gợi ý nếu bạn quên mật khẩu. Bạn chỉ nên nhập gợi ý liên quan đến mật khẩu, còn không thì có thể để trống.
Để thay đổi mật khẩu, bạn hãy nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới

Để thay đổi mật khẩu, bạn hãy nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới

2. Đối với máy tính Windows 8 và 8.1

Cách cài đặt mật khẩu

 • Bước 1: Bạn di chuyển chuột về phía góc phải của màn hình. Sau đó, thanh Charm sẽ xuất hiện và bạn chọn vào Settings (Cài đặt).
Bạn nhấn chọn vào mục Settings ở Charm Bar

Bạn nhấn chọn vào mục Settings ở Charm Bar

 • Bước 2: Bạn chọn vào mục Change PC Settings ở phía cuối giao diện.
Bạn tiếp tục chọn vào mục Change PC Settings

Bạn tiếp tục chọn vào mục Change PC Settings

 • Bước 3: Lúc này, màn hình sẽ chuyển sang giao diện của PC Settings và bạn chọn vào mục Users. Khi đó, ở bên phải màn hình sẽ xuất hiện mục Sign-in Options. Bạn nhấn chọn Create a password.
Ở mục PC Settings, bạn chọn vào Users và tiếp tục chọn Create a password

Ở mục PC Settings, bạn chọn vào Users và tiếp tục chọn Create a password

 • Bước 4: Ở hộp thoại Create a password, sẽ xuất hiện 3 trường thông tin để bạn nhập.

– New password: Bạn nhập mật khẩu muốn cài đặt.

– Reenter password: Bạn nhập lại đúng mật khẩu đã nhập ở trường New password.

– Password hint: Đây là mục gợi ý mật khẩu trong trường hợp bạn quên mật khẩu nên bạn có thể điền hoặc không điền.

Bạn điền mật khẩu muốn cài đặt vào

Bạn điền mật khẩu muốn cài đặt vào

 • Bước 5: Cuối cùng bạn chọn vào Finish để kết thúc quá trình tạo mật khẩu cho máy tính Windows 8 và 8.1
Bạn chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt mật khẩu mới

Bạn chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt mật khẩu mới

Cách đổi mật khẩu

 • Bước 1: Bạn di chuyển chuột vào góc phải màn hình để xuất hiện Charm Bar.
Để xuất hiện Charm Bar, bạn di chuyển chuột vào góc phải màn hình

Để xuất hiện Charm Bar, bạn di chuyển chuột vào góc phải màn hình

 • Bước 2: Ở mục Settings, bạn chọn Change PC Settings.
Bạn tiếp tục nhấn vào Settings và chọn Change PC Settings

Bạn tiếp tục nhấn vào Settings và chọn Change PC Settings

 • Bước 3: Ở mục PC Settings, bạn chọn vào Users. Sau đó, bên phải màn hình sẽ xuất hiện mục Sign-in Options và bạn nhấp chọn mục Change your password.
Bạn nhấn vào Users và chọn vào Change your password

Bạn nhấn vào Users và chọn vào Change your password

 • Bước 4: Bạn nhập đầy đủ 3 trường thông tin sau để thay đổi mật khẩu.

(1) – Current password: Bạn nhập mật khẩu hiện tại vào.

(2) – New password: Bạn nhập mật khẩu mới.

(3) – Reenter password: Bạn xác nhận mật khẩu mới.

Bạn điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu

Bạn điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu

 • Bước 5: Sau khi hoàn tất bạn chọn Next và chọn Finish để kết thúc quá trình đổi mật khẩu mới.

Chuột laptop giảm sốc, giá siêu ưu đãi, xem ngay!

3. Đối với máy tính Windows 10

Cách cài đặt mật khẩu

 • Bước 1: Ở thanh menu Start ở bên dưới góc trái màn hình, bạn click chuột trái vào biểu tượng Account và chọn Change account settings.
Bạn chọn vào Change account settings để cài đặt mật khẩu

Bạn chọn vào Change account settings để cài đặt mật khẩu

 • Bước 2: Ở mục Sign-in options, bạn nhấn vào mục Password và chọn Add.
Bạn vào mục Sign-in options, chọn Password và nhấn vào Add

Bạn vào mục Sign-in options, chọn Password và nhấn vào Add

 • Bước 3: Bạn tiến hành điền mật khẩu vào các mục được yêu cầu như:

– New password: Bạn nhập mật khẩu mới muốn cài đặt.

– Confirm password: Bạn nhập lại mật khẩu mới một lần nữa để xác nhận

– Password hint: Bạn có thể nhập gợi ý mật khẩu hoặc không.

Sau đó, bạn chọn vào Next.

Bạn điền đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu

Bạn điền đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu

 • Bước 4: Cuối cùng, bạn nhấn Finish là kết thúc quá trình cài mật khẩu mới.

Cách đổi mật khẩu

 • Bước 1: Bạn vào thanh Menu start ở bên dưới góc trái màn hình và chọn Cài đặt (Settings).
Bạn vào thanh Menu start và chọn Cài đặt (Settings)

Bạn vào thanh Menu start và chọn Cài đặt (Settings)

 • Bước 2: Bạn chọn vào mục Tài khoản (Accounts).
Bạn tiếp tục nhấn vào mục Tài khoản (Accounts)

Bạn tiếp tục nhấn vào mục Tài khoản (Accounts)

 • Bước 3: Bạn nhấn vào mục Tùy chọn đăng nhập (Sign-in options) và chọn Mật khẩu (Password). Sau đó, bạn nhấn Thay đổi (Change).
Bạn vào mục Sign-in options, chọn Password và nhấn vào Change

Bạn vào mục Sign-in options, chọn Password và nhấn vào Change

 • Bước 4: Bạn nhập lại Mật khẩu hiện tại (Current password) và nhấn Next.
Bạn điền Current password (mật khẩu hiện tại) vào

Bạn điền Current password (mật khẩu hiện tại) vào

 • Bước 5: Bạn nhập Mật khẩu mới vào mục New password. Sau đó, bạn điền lại mật khẩu mới ở mục Nhập lại mật khẩu (Confirm password) để xác nhận. Ở mụcGợi ý mật khẩu (Password hint), bạn nhập vào gợi ý liên quan đến mật khẩu phòng trường hợp bạn quên và nhấn Next.
Bạn điền mật khẩu mới muốn đổi và xác nhận lại mật khẩu mới

Bạn điền mật khẩu mới muốn đổi và xác nhận lại mật khẩu mới

 • Bước 6: Màn hình hiển thị lên và bạn nhấn Finish.
Bạn nhấn vào Finish để kết thúc

Bạn nhấn vào Finish để kết thúc

4. Đối với máy tính Windows 11

Cách cài đặt mật khẩu

 • Bước 1: Bạn nhấn đồng thời tổ hợp phím Windows + i ở bàn phím hoặc sử dụng các phím tắt icon cài đặt có sẵn và chọn vào mục Settings.
Để xuất hiện mục Settings, bạn nhấn đồng thời phím Windows + i ở bàn phím

Để xuất hiện mục Settings, bạn nhấn đồng thời phím Windows + i ở bàn phím

 • Bước 2: Màn hình sẽ xuất hiện mục Account. Bạn nhấn chọn vào Sign-in Options để chuyển đến màn hình có các phương thức cài đặt mật khẩu.
Ở mục Account, bạn nhấn vào Sign-in options

Ở mục Account, bạn nhấn vào Sign-in options

 • Bước 3: Tại đây sẽ có các phương pháp cài đặt khác nhau như nhận diện khuôn mặt, dùng vân tay, mã pin, mật khẩu, mã bảo vệ và mật khẩu hình để bạn lựa chọn. Bạn nhấn chọn vào mục Password và bấm Add.
Bạn chọn vào mục Password rồi nhấn Change

Bạn chọn vào mục Password rồi nhấn Change

 • Bước 4: Tới đây, bạn điền mật khẩu mới muốn cài đặt vào mục New password và xác nhận lại mật khẩu ở mục Confirm password cũng như điền gợi ý mật khẩu (nếu muốn) ở mục Password hint.
Bạn điền mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới

Bạn điền mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới

 • Bước 5: Bạn nhấn chọn Next và Finish để kết thúc.

Cách đổi mật khẩu

 • Bước 1: Bạn đồng thời nhấn tổ hợp phím Windows + i trên bàn phím rồi chọn vào mục Settings.
Để xuất hiện mục Settings, bạn nhấn đồng thời phím Windows + i ở bàn phím

Để xuất hiện mục Settings, bạn nhấn đồng thời phím Windows + i ở bàn phím

 • Bước 2: Màn hình xuất hiện mục Account, sau đó bạn chọn vào Sign-in Options.
Ở mục Account, bạn nhấn vào Sign-in options

Ở mục Account, bạn nhấn vào Sign-in options

 • Bước 3: Bạn nhấn chọn vào mục Password và bấm Change.
Bạn chọn vào mục Password rồi nhấn Change

Bạn chọn vào mục Password rồi nhấn Change

 • Bước 3: Bạn nhập mật khẩu hiện tại (Current Password) rồi nhập mật khẩu mới muốn cài đặt.
Bạn nhập lại mật khẩu muốn cài đặt vào mục Change your password

Bạn nhập lại mật khẩu muốn cài đặt vào mục Change your password

 • Bước 4: Bạn tiếp tục bấm Next và Finish để hoàn tất.

5. Mẹo đặt mật khẩu an toàn cho máy tính

Việc cài đặt mật khẩu trên máy tính giúp tránh sự đột nhập và đánh cắp dữ liệu của kẻ gian. Vì thế, bạn nên lưu ý những yếu tố như độ dài, ký tự trong mật khẩu, tính độc đáo của mật khẩu và độ khác biệt với tên đăng nhập.

Đặc biệt, bạn nên hạn chế đặt tên có ngày tháng năm sinh cũng như tên của chính bản thân trong mật khẩu vì người khác có thể dễ dàng đoán được. Bạn có thể đặt mật khẩu kết hợp với những ký tự đặc biệt như @, #,… để tăng tính bảo mật cho máy tính.

Khi đổi mật khẩu máy tính hoặc mã PIN, bạn nên chọn vào Include letters and symbols để có kết đặt mật khẩu với các ký tự đặc biệt.

Bạn nhấn chọn Include letters and symbols để đặt mật khẩu với ký tự đặc biệt

Bạn nhấn chọn Include letters and symbols để đặt mật khẩu với ký tự đặc biệt

Xem thêm:

 • Hướng dẫn cách sử dụng USB Bluetooth cho máy tính tại nhà đơn giản và nhanh chóng
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kindle for PC trên máy tính Windows
 • Cách chiếu, truyền màn hình điện thoại lên máy tính có thể bạn chưa biết

Hy vọng những thông tin trên giúp bạn cài đặt mật khẩu cho máy tính Windows 7, 8, 10, 11 đơn giản nhất nhé!

sản phẩm mới

Camera

BÀI VIẾT MỚI

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản Camera Hik-Connect

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản Camera Hik-Connect Vào mục đăng nhập, chọn [...]

Camera Gia Minh lắp camera cho gia đình giá tốt tại Hải Phòng

Camera Gia Minh lắp camera cho gia đình giá tốt tại Hải Phòng Bạn muốn [...]

Hướng dẫn bạn cách cầm vô lăng đúng cách để đảm bảo an toàn khi lái xe

Giữ vô lăng là một trong những kỹ năng quan trọng mà người lái xe [...]

Lắp đặt Camera Wifi 360 Độ Tại Nhà Giá Rẻ Nhất

Tìm hiểu Lắp đặt camera 360 độ tại nhà Lắp đặt camera 360 độ là [...]

Tổng hợp kinh nghiệm lái xe an toàn trên đường cao tốc

Hiện nay, xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường [...]

7 lợi ích của việc lắp camera wifi không dây tại Hải Phòng

7 lợi ích của việc lắp camera wifi không dây tại Hải Phòng Trong thời [...]

Hướng Dẫn Lái Xe Ô Tô Cát Mới Nhất 2023

Nếu là người yêu thích lái xe địa hình thì bạn không thể bỏ lỡ [...]

Camera Gia Minh – Đối Tác Cung Cấp Hikvision Hải Phòng

Khám Phá Sự Hiện Đại và An Toàn với Camera Gia Minh – Đối Tác [...]

Cập nhật các mức phạt mới nhất khi lái xe ngược chiều

  Lỗi lái xe sai hướng ngày càng trở nên phổ biến và là một [...]

Mẹo bảo mật camera an ninh

Hiện nay việc, lắp đặt camera an ninh ngày càng phổ biến. Bên cạnh xem [...]