Ngày 23/10/2023, tại Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng và vận hành hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung cho các đơn vị thụ hưởng (Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố).

minhhoa.png

Công trình “Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung” triển khai ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và được quản lý, lưu trữ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, vận hành tại Trung tâm giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông với 375 camera, gồm: 30 camera AI an ninh, 30 camera AI giao thông, 27 camera PTZ tầm xa, 75 camera PTZ và 213 camera an ninh thông thường, được lắp đặt tại 147 vị trí (ưu tiên lắp đặt tại tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra vào tỉnh, nơi dễ xảy ra tai nạn giao thông, điểm đen về tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trong khu vực) đã hoàn thành đúng thời gian và tiến độ đề ra.

Việc đưa vào khai thác, sử dụng và vận hành hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung giúp các đơn vị thụ hưởng theo dõi, giám sát hoạt động giao thông, an ninh trật tự, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự; từ đó nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông; tăng mức độ bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Việc kết nối, quản lý tập trung các hệ thống camera giám sát giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của từng hệ thống, thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực và giám sát, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Hoà Thành