Chiều 23/10, Công an thành phố Tây Ninh tổ chức lễ bàn giao dự án trang bị hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Dự án trang bị hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Tây Ninh được đầu tư từ ngân sách Thành phố, do Công an Thành phố làm chủ đầu tư, liên doanh nhà thầu AsiGroup và HIPT thực hiện. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng với nhiều camera được triển khai lắp đặt mới và tích hợp với các camera được đầu tư trước đó.

minhhoa.png
Công trình với nhiều camera được triển khai lắp đặt mới và tích hợp với các camera được đầu tư trước đó.

Hệ thống camera giám sát có chức năng nhận diện, phân tích biển số xe… được xây dựng với công nghệ tiên tiến, hiện đại, áp dụng giải pháp phần mềm trí tuệ nhân tạo; hệ thống máy chủ đặt tại trung tâm điều hành trụ sở Công an Thành phố.

Dự án đưa vào sử dụng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, giúp cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm giao thông bằng hình ảnh, chủ động trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Dự án trang bị hệ thống giám sát giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông của Thành phố; yêu cầu Công an Thành phố nhanh chóng đưa vào quản lý, sử dụng có hiệu quả.

PV